LILLA ROO
Ultralätt flyg kommer starkt. Då främst roderstyrda UL-B som ersättning för sportflygplan från 60 o 70-talet som är dyra i drift och underhåll och kanske inte är bästa miljöval. Men vill man ha mesta möjliga frihetskänsla så är det svårt att slå ultralätt klass A, Trike.

Detta är luftens motorcykel utan komplexa rodersystem och utan instängdheten i en cockpit. Du sitter helt öppet eller som de flesta bakom en kåpa/pod som skydd för fartvinden. En annan viktig frihetsfaktor är möjligheten att göra utelandningar för ökade möjligheter att ta sig dit man vill.

En Trike ger mycket bra kontroll och fin flygkänsla där vingen blir en förlängning av armarna.  Du flyger inte över naturen, du är en del av den.
Välkommen till Lilla Roo och en sida om Trikeflygning
Läs om
Premiumtrike nr:1  -  Air Creation.

Flygskolan

UL-flygare. Välkomna att landa på fältet !